Tuesday, 2017-09-19

*** tpb has joined #upy-fpga00:00
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:02
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:03
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:07
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:08
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:10
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:20
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:21
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:33
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:33
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:36
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:36
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:41
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:43
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga00:46
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga00:51
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga01:08
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga01:09
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga01:11
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga01:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga02:39
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga02:40
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga02:42
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga02:43
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga02:50
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga02:51
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:05
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:08
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:09
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:37
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:39
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:41
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:45
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:47
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:51
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga03:52
*** rohitksingh_work has joined #upy-fpga03:53
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga03:55
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:00
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:16
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:19
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:20
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:25
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:26
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:28
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:29
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:40
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:42
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:47
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga04:47
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga04:58
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga05:00
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga05:12
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga05:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga05:17
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga05:18
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga05:22
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga05:24
*** tangrs has quit IRC05:39
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga05:42
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga05:43
*** tangrs has joined #upy-fpga05:51
*** katharos has quit IRC06:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:07
*** katharos has joined #upy-fpga06:07
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:09
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:16
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:19
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:29
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:29
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:37
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:38
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:44
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:45
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:48
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:49
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga06:55
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga06:56
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:03
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:04
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:10
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:21
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:22
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:31
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:32
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:47
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:50
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga07:54
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga07:55
*** rohitksingh_work has quit IRC07:57
*** rohitksingh_work has joined #upy-fpga07:58
*** rohitksingh_work has quit IRC08:02
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:16
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:17
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:21
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:21
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:24
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:28
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:30
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:30
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:52
*** rohitksingh_work has joined #upy-fpga08:52
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:52
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga08:56
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga08:57
*** rohitksingh_work has quit IRC09:13
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga09:21
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga09:22
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga09:25
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga09:30
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga09:32
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga10:41
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga10:44
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga10:47
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga10:49
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga10:51
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga10:53
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga10:57
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga10:59
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga11:09
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga11:11
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga11:13
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga11:15
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga11:15
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga11:17
*** rohitksingh_work has joined #upy-fpga11:25
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga11:57
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga11:59
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga11:59
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga12:01
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga12:18
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga12:19
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga12:30
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga12:31
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga12:33
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga12:35
*** rohitksingh_work has quit IRC12:42
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga12:50
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga12:51
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga13:20
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga13:22
*** rohitksingh has joined #upy-fpga13:26
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga13:35
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga13:38
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga14:26
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga14:32
*** rohitksingh1 has joined #upy-fpga14:33
*** rohitksingh has quit IRC14:34
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga14:35
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga14:36
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga14:48
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga14:50
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga15:01
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga15:03
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga15:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga15:10
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga15:15
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga15:19
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga15:20
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga15:24
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga15:54
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga15:56
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga16:04
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:07
*** rohitksingh1 has quit IRC16:11
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga16:11
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:13
*** upy-fpga-bridge has quit IRC16:18
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:19
*** upy-fpga-bridge has quit IRC16:30
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:32
*** upy-fpga-bridge has quit IRC16:42
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:44
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga16:49
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:51
*** upy-fpga-bridge has quit IRC16:56
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga16:58
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:00
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:03
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:04
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:07
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:12
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:14
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:17
*** upy-fpga-bridge has quit IRC17:20
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:22
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:29
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:31
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:34
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:37
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:38
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:42
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:44
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:48
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:50
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:52
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga17:54
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga17:56
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:07
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:09
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:11
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:27
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:30
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:33
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:35
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:38
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:41
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:43
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:45
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:48
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga18:54
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga18:58
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:01
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:02
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:04
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:08
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:11
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:16
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:17
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:24
*** upy-fpga-bridge has quit IRC19:29
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:30
*** upy-fpga-bridge has quit IRC19:34
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:37
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:38
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:46
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:50
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:52
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga19:57
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga19:59
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:05
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:09
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:14
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:17
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:19
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:21
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:25
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:34
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:37
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:39
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:41
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:49
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:51
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga20:54
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga20:55
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga21:05
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga21:06
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga21:17
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga21:25
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga21:29
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga21:30
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga21:44
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga21:45
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga21:56
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga21:57
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga22:00
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga22:03
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga22:28
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga22:29
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga22:34
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga22:36
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga22:43
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga22:44
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga22:58
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga22:59
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:14
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:15
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:17
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:18
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:33
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:33
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:36
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:36
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:51
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:53
*** upy-fpga-bridge has joined #upy-fpga23:56
*** upy-fpga-bridge has left #upy-fpga23:58

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!